Slav - Slnko - Svetlo. Slovania Slnečný - Svetlý národ

sviatoslav
Príspevky: 568
Dátum registrácie: 26 Okt 2013 18:44

Slav - Slnko - Svetlo. Slovania Slnečný - Svetlý národ

Príspevokod užívateľa sviatoslav » 25 Nov 2013 08:12

Sláv – ctiteľ Slnka - Svetla - Dobra
Dlhé obdobie boli a sú Slovania ponižovaný, Slovanská bohatá a krásna minulosť, dávna minulosť zosmiešňovaná, prekrúcaná. Väčšina písomnosti ničená. Smutné je aj to, že i samotný Slovania broja pri vlastným, kvôli mamonu. A keď sa nájde niekto, čo verejne dáva skutočnostiam pravé pomenovanie, treba ho udupať. Veľa písomností sa však zachovalo, vo svojej dôkladnosti zničiť všetko Slovanské, zabudli na záznamy čo neboli písané Slovanmi. viď odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=tmiGZbbShRs pán Anton Semeš má čo povedať. Video stojí za zhliadnutie, je plné faktov a právd, nedajú sa poprieť, to by museli poprieť samotný Rím. Stojí za zamyslenie, prečo takzvaný Slovenský politici chcú mať zo Slovákov národ bez minulosti, národ tupcov, nemysliacich bytostí, počúvajúcich len to čo hovoria oni sami.

Slovania majú prenádhernú svetlú minulosť, čo je odzrkadlené v samotných menách.
Meno Sláv je v latinských, gréckych a arabských prameňoch písané s hláskou „k“(c) po „S“. Teórii o jeho pôvode je viacej, západní autori inklinujúci k rasistickým ideológiám radi spájali slovo „sláv“ so slovom „otrok“, lebo taký význam má „slave“ a pod. v románskych a germánskych jazykoch. Pritom kmeň slova „slav“ (slab) nájdeme práve v slove sloboda. Romanticky naladení slovanskí autori naopak spojili meno Sláv so slovom „sláva“ alebo „slovo“. Jazykovedci prišli s vysvetlením od mena vodného toku, od všeobecného mena pre ľudí a pod., čo zasa iní jazykovedci popreli.
Nepochybné je, že „slav“ (slov, suav, suev…) je základom domáceho menom Slovanov, že tak sa označovali oni sami a to na celom slovanskom území.
O tom, že „Sláv“ bolo pôvodne meno ctiteľov Sláva (Slnka) Svetla ako hlavného, najvyššieho božstva svedčí aj označenie neskoršieho kresťanského náboženstva ako „pravoslávie“ u východných Slovanov, atď. Meno Slovan, Sloven, Slav podľa toho pôvodne označuje v prvom rade ctiteľov Slnka, (Slnko je vyobrazením svetla číže svetlého Boha svetlých bytostí), v druhom rade roľníkov a „ľud“ – slovenské obyvateľstvo vo všeobecnosti. Na spojenie mena Slovenov so Slnkom poukazuje práve Ptolemaiov zápis „Souobenoi“, kde prvá časť je vlastne „Solo“ (Souo, Suo), čo je nepochybne meno Slnka (v slovenských nárečiach tiež „sunka“), ktoré v iných indoeurópskych jazykoch sa nazýva rovnako „Sone“, „Solo“, „Sun“…. Tu je aj rozuzlenie, prečo Arabi a Gréci zapísali meno Slovenov ako Sklavov, lebo „souo“ im znelo ako „sklo“. Napr. Španieli si s pre nich ťažkou slabikou „sl“ pomohli tak, že pred „s“ vložili „E“ (Eslovaquia). S „sk“ zaznamenal meno Slovenov v prvej polovici 7. stor. n.l. Fredegar (Sclavini, čiže Sloveni, lebo slovenské „o“ mu znelo skôr ako latinské „a“ a „e“ ako latinské „i“). V rôznych jazykoch sa jednotlivé hlásky a skupiny slabík vyslovujú rôzne, to je bežná vec, transkripcia je vecou dohody, ale často potom ovplyvňuje aj výslovnosť. Takouto zmenou výslovnosti prechádza v dôsledku súčasnej spisovnej podoby napr. slovenčina aj v súčasnosti. Dôkazom o tom, že naši predkovia nazývali Slnko „Solo“ („Souo“), z čoho vzniklo aj slovo sláva, sú dodnes používané slovenské slová – napr. Slnko dodnes na nás „sála“ svoje lúče a teplo. Dokladá to aj ruské „Solnce“ (Slnko).
Slovanské mená znova nachádzajú miesto v našich životoch, meno znamená veľa, každé má svoj význam. Napríklad meno Kvetoslava čo pôvodne znamenalo kvet svetla, Branislav brániaci svetlo, dobro. Jaroslav rastúci vo svetle atď.
Nepochopením Slovanstva došlo k nepochopeniu viery.
Naposledy upravil/-a sviatoslav v 28 Feb 2014 20:10, upravené celkom 5 krát.

sviatoslav
Príspevky: 568
Dátum registrácie: 26 Okt 2013 18:44

Re: Slav - Slnko - Svetlo. Slovania Slnečný - Svetlý národ

Príspevokod užívateľa sviatoslav » 01 Dec 2013 20:35

Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu bol súčasťou pokresťančovania Slovanov. O čom kresťanské memoáre mlčia, sú jatky páchané na Slovanoch, ktoré boli súčasťou tohoto procesu. Za 12 rokov (988-1000 n.l.) bolo z pôvodných 13 miliónov obyvateľov Kyjevskej Rusi 9 miliónov vyvraždených, niektoré územia zostali ľudoprázdne.
V mene kresťanstva a Ježišovho milosrdenstva boli vyhubené tisíce polabských Slovanov, ktorí boli povraždení iba za to, že si bránili svoje chrámy a svätyne. Za to, že nechceli prijať cirkevné dane a desiatky, cudzích kňazov a porobu.
Zákony o odpadlíctve ešte v 14. storočí hrozili vyhnanstvom a smrťou, a nemeckí križiaci šírili "kresťanského ducha" krvavými mečmi u pohanských Prusov.
Vypálenie všetkých civilizovaných knižníc bolo súčasťou snahy o zničenie písanej historickej pravdy, aby si nová doktrína mohla prepísať históriu podľa svojho.

Bohovia Slovanov boli označení za démonov. Aby sa zabránilo sláveniu pohanských sviatkov boli staré tradície začlenené do kresťanstva - fašiangy, Vianoce (zimný slnovrat, 25.12.- pohanský sviatok narodenia slnka), Veľká noc (sviatky jari a plodnosti), Svätojánske pálenie ohňov (oslava letného slnovratu). Posvätné háje Slovanov boli vyrúbané, chrámy vypálené , na posvätných miestach postavené kresťanské kostoly a kláštory.

Slovanský systém rodových dŕžav, kde sa zakazovalo otroctvo a učilo sa životu podľa svedomia, dobrej vôle a ľudskej dôstojnosti, bol príchodom kresťanstva úplne zničený.
Kým pôvodné slovanské kniežatá vládli z vôle národa a starali o ochranu celistvosti krajiny, s nástupom kresťanstva sa kniežatá stali pánmi, čo pre ostatných znamenalo začiatok nevoľníctva. Kniežatá už neslúžili záujmom národa, ale záujmom cudzím, resp. svojim. Tak je tomu aj teraz.

Nie je pravdou ani to, že Cyril a Metod zostavili pre Slovanov písmo (hlaholiku). Pravda je skôr taká, že Slovanov o ich pôvodné písmo pripravili. Staroslovienska abeceda (bukvica) mala 49 znakov. Málokto vie, že tieto znaky neboli len bežným písmom, ale ich zvuková podoba dokázala aktivovať energetické centrá človeka - čakry (podobne ako mantry, ktoré si uchovávajú východné národy). Slová zložené z bukvice mali schopnosť vytvárať v ľudskej mysli obrazy a vynechaním pôvodných znakov sa táto schopnosť stratila. Cyril a Metod začali ako prví okresávať bukvicu a vypúšťať z nej znaky, ktoré nedokázali vysloviť, a úplne tak zdegradovali pôvodný jazyk Slovanov. (Publikáciu o staroslovienskej bukvici vydala v r. 2008 Permská štátna pedogogická univerzita)

Slovania nie sú kresťania, ich korene a pôvodná duša sú pohanské, od staroruského slova "pogannyj", ktoré znamená "idúci inou cestou" - svojou vlastnou. Slovanom bola, žiaľ, nanútená cesta cudzia, s kresťanskou doktrínou, ktorá sa úplne rozchádza s pôvodným slovanským poznaním a učením.

Slovania neboli žiadny zaostalý národ, zaoberajúci sa pastierstvom a poľnohospodárstvom, ako nám to podsúva oficiálna veda. Ich viera a ponímanie života zahŕňali hlboké poznatky o Zemi, usporiadaní sveta, o slnečnej sústave, o vesmíre, o vplyve vesmírno-galaktických procesov na Zem a ľudstvo. Mali vlastný prepracovaný piaďový systém merania priestoru. Vysvetlenia a opisy našej galaxie a planét sú ďaleko komplexnejšie, než tie, ktoré "objavuje" súčasná astronómia. Celý systém viery a spôsob života našich predkov bol založený na úcte k prírode, a na snahe žiť v súlade s prírodou a celým vesmírom.

Stojí za to, začítať sa znova do Pribinu, od Pavla Országha Hviezdoslava, ktorý veľmi roztrpčene písal o násilnej kresťanskej porobe Slovanov:

Potom mám i pochybnosť:
či to odkaz Krista pravý,
krížom čo vtĺkajú v hlavy,
krv že strieka, praští kosť!…?
Ľud, oj! dumie, nerozumie
iných rečí však… i súď:
cudzozemci — nemí Nemci
jak by mohli učiť ľud?
Preto radšej — Svätovít!
obrat, návrat do pohanstva...

sviatoslav
Príspevky: 568
Dátum registrácie: 26 Okt 2013 18:44

Re: Slav - Slnko - Svetlo. Slovania Slnečný - Svetlý národ

Príspevokod užívateľa sviatoslav » 08 Dec 2013 08:47

,Pôvod Slovanov hmlou dávnych čias je zahalený," píšu autori v období romantizmu, ale neskôr už nezriedka čítame, že Slovania sa vytvorili z akéhosi všeobecného substrátu až niekedy v 4, - 5. storočí n. I. a dovtedy obývali Európu iné etniká. Vraj budúci Slovania len ,,dovtedy prechádzali zložitým procesom etnogenézy, ktorý sa uzavrel tesne pred tým, než začali ich veľké migrácie" z oblasti Pripjaťských močiarov (okolo dnes známejšieho Černobylu), Táto hypotéza, vložená do školských učebníc z ideologických dôvodov, je na Slovensku natoľko rozšírená, že je považovaná vo všeobecnosti za správnu. Nečudujme sa tomu, čo raz vložíme do detskej hlavy, to tam väčšinou už zostane po celý život, aj keď z dieťaťa časom vyrastie ,,profesionálny odborník".

Sloveni na Ptolemaíovej mape Európy

Najstaršie mapy Európy s podrobnejším popisom vyhotovil v druhom storočí nášho letopočtu grécky kartograf Ptolemaios žijúci v egyptskej Alexandrii (cca 85 - 165 n. L). Aj keď sa nám jeho mapy nezachovali v origináloch, ale len v opisoch, sú cenným zdrojom k menám starovekých národov v Európe. Pokiaľ ide o ich presnú lokalizáciu, tam máme už voľnejšiu ruku, a preto rôzne rekonštrukcie máp ,,podľa Ptolemaia" vykazujú v lokalizácii etník, ale aj riek a pohorí odchýlku aj niekoľko sto kilometrov. Istejší sme v prípade niektorých geografických lokalít, napr. pri jazere Iľmeň (160 km na juhovýchod od Petrohradu a približne 500 km severozápadne od Moskvy), kde Ptolemaios nachádza kmeň Souobenoi (Suobeni). Toto meno je pre slovanskú históriu veľmi dôležité. Preto ho mnohí autori vykladajú tak, aby vylúčili, že označuje slovanský kmeň. Ich názory sú nekriticky preberané mnohými ,,historikmi", lebo máloktorý autor si dnes trúfne napísať niečo iné v obave, že nebude vyzerať ,,seriózne". Pritom v minulých storočiach to bolo považované za samozrejmosť. To, že meno Souobenoi je len inou transkripciou zapísané meno Slovenov, nemá problém pochopiť ani človek bežne nezorientovaný v problematike, stačí si ho len párkrát zopakovať nahlas a dobre sa počúvať. Keď k menu pristúpime analýzou transkripcie, dospejeme k rovnakému výsledku, ktorý je v súlade s tým, že v okolí jazera Iľmeň nachádzame kmeň, ktorý sa nazýva Sloveni ešte koncom stredoveku. Sloveni teda žili pri jazere Iľmeň najneskôr dve-tri storočia predtým, než sa údajne z bezmenného ,,substrátu" začali ,,etnogenézovať" ešte len všeobecní Slovania a navyše Slovenov na tom istom mieste v Novgorode a jeho okolí - spomína o tisícročie neskôr ruský kronikár Nestor, ktorý žil vrakoch 1056- 1114. Pre nás je obzvlášť dôležité, že Nestor považuje Slovenskú krajinu v Podunajsku za kolísku všetkých Slovanov. Sloveni do Novgorodu prišli podľa neho zo strednej Európy, zo Slovenskej krajiny: ,,Po mnohých časoch usadili sa Sloveni na Dunaji, kde je teraz uhorská aj bulharská zem.

Anti, Slávi a Veneti

V najstarších písomných správach viacerých autorov z 1. - 6. storočia (Plínius, Tacitus, Ptolemaios, Jordanes...) nachádzame Slovanov (pod rôznymi menami) v priestore od Novgorodu a Baltského mora na severe až k Čiernemu a Jadranskému moru na juhu a k ústiu rieky Labe na západe. V 6. storočí ich delia na tri základné skupiny - na Venetov, S(c)lavov a Antov, tieto skupiny sú však spomínané už v staroveku. Zdôrazňujú, že sa skladajú z veľa kmeňov, ale hovoria jedným jazykom (Prokopios, Jordanes). Na Ptolemaiovej mape z 2. storočia n. 1. sú uvedené mená mnohých kmeňov (Búrov, Lugov - Lužičanov, Jazygov atď.), ktoré dodnes nachádzame ako mená obyvateľov, osád alebo krajov na našom území. Okrem iného sú dôkazom, že Rimania Germániou nazývali krajinu obývanú z veľkej časti Slovanmi, a keď do nej prenikli nemecké kmene zo švédskeho polostrova, preniesli meno krajiny na nich. Samotná konštrukcia mena Germania je typicky slovanská, je to len iným slovom pomenované územie na sever od Rímskej ríše, odkiaľ fúkala Bora - severný chladný vietor. Bor-Bur je pritom meno, ktoré súvisí so slovenským bohom hromu (blesku a búrky) a ktorého môžeme nájsť aj v mene Germánia (od hrom - grom). Nevieme síce, či mytologický bola Bora manželkou boha hromu alebo samotným bohom hromu, ale vieme meno Germánie odvodiť zo slovenskej mytológie. Popri Germánii nachádzame slovanské mená kmeňov v Sarmatii a na území rímskych provincií. Nie sú to len mená, ktoré musia obsahovať slovo ,,sláv", ako naivne argumentujú dnešní ,,bádatelia". Veď aj dnes meno Slovákov a Slovincov je v tomto smere medzi menami slovanských národov výnimkou.

Slovania Slovanské by mali ctiť, budovať, velebiť. Či radšej obraciať sa na západ? http://www.youtube.com/watch?v=fa7WFlRKDAw

Ján Maliarik

Ó, slovenská zem! Ty naša drahá matka!
Tu rozlieha sa reč naša ľúbezná, sladká!
Tu k nebu čnejú vŕšky, vrchy, veľhory.
Na nich sa odráža svetlo rannej zory!
Tu sú krásne údolia, bohaté roviny,
po nich tečú rieky, žblunkotné bystriny!
Tu sa ozýva spev škovránka, slávička!
Tu máme hojnosť medu, mlieka, chlebíčka!
A Tu máme... máme... ešte mnoho iného,
mne malučkému prezatiaľ neznámeho!
Ale to ešte neviem: Tu sú poklady,
zlato, striebro a rozličné drahokamy,
ich lesk srdce slabých zvádza, mámi!
Ešte sú tu aj iných vecí bohaté zdroje,
preto - Zem slovenská! Ty si potešenie moje!
Naposledy upravil/-a sviatoslav v 28 Feb 2014 20:09, upravené celkom 1 krát.

Lesana
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 04 Nov 2013 19:11

Re: Slav - Slnko - Svetlo. Slovania Slnečný - Svetlý národ

Príspevokod užívateľa Lesana » 13 Dec 2013 16:35

V poslednej dobe som sa začala zaujímať o minulosť nášho národa, dozvedela som sa, že podľa najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe. Podľa vedeckých dôkazov uznávaných našich aj zahraničných odborníkov, sme žili na tomto území už najmenej osem tisíc rokov, sme nezvratne pôvodní obyvatelia Slovenska, Patríme tak medzi najstaršie etniká v Európe. Na druhom mieste sú Velšania kde pôvodné obyvateľstvo tvorí 70% líniou siahajúcou 6000 rokov späť.

Navyše - gény, ktoré máme, či majú v sebe súčasné generácie Slovákov, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi!!!
teraz sa dozvedám, že v Nitre bol Biskup už okolo roku 100-200 terajšieho letopočtu. Tak potom čo učia naše deti v škole? Slovania tu prišli okolo roku 500-600, veď podľa génov je to hlúposť, podľa prekladov z Rímskych písomností tiež. To do kedy budú učiť naše deti tieto klamstvá a keď mi dieťa príde do školy a povie niečo o čom sa rozprávame doma, že kde túto hlúposť vzala. A kde ju vzali osnovy s ktorých sa učia. Ono to je všetko postavené na hlavu. Pripadá mi to tak, že všetko čo je zo západu je dobré a všetko o čo sa zaslúžil nejaký náš predok hoc neviem ako slávny je zanedbateľné.

sviatoslav
Príspevky: 568
Dátum registrácie: 26 Okt 2013 18:44

Re: Slav - Slnko - Svetlo. Slovania Slnečný - Svetlý národ

Príspevokod užívateľa sviatoslav » 07 Jún 2014 19:40

V roku 450 pred naším letopočtom píše Herodotos o pomeroch na východ od Labe (Herodotos bol gréckym historikom). Medzi Keltmi a Skýtmi sa usadili Venéti... Herodotos mal okrem histórie aj záujem o to, aby vysvetlil, akým jazykom tento nový kmeň alebo národ rozpráva. Podľa Herodotosa rozprávali Venéti venetiskou alebo vendiskou. Tento jazyk sa radikálne líšil od jazyka, ktorým rozprávali jeho susedia. Jazykom susedov bola okrem keltských jazykov aj Tautha (starogermánčina). Podobne ako iné kmene, ani Venéti nemali žiadne centrum osídlenia a rozšírili sa po celej Európe. Okrem iného sa dostali do severného Talianska a založili mesto Venedig (Benátky). Na severe prenikli do dnešného Švédska, kde obsadili niekoľko oblastí. Kontrolovali napríklad dnešný Štokholm a jeho vodné prepojenie na vnútorné vodné toky a jazerá.

Rimania nemohli nestretnúť Venétov a aj napriek tomu, že Venéti nehovorili jazykom Tautha, považovali ich Rimania za germánsky kmeň. Niekedy medzi rokom 0 a 100 sa Venéti z dnešného Švédska rozhodli, že to pravdepodobne v tej karpatskej kotline bolo lepšie ako v Škandinávii a vydávajú sa na východ. Dve kmeňové mená sa zachovali. Hastingovia a Silingovia. Okolo rokov 100 - 200 sa nachádzajú na dnešnom území Slovenska. Žilina bola s veľkou pravdepodobnosťou jedným z prvých sídel Slovanov, a to Silingov.

Za niekoľko storočí sa však pomery pri Dunaji radikálne zmenili. V Panónii vládli Rimania a Venéti trpko pocítili rímsku oceľ v roku 271 nášho letopočtu. Vojská cisára Aurelianusa ich vytlačili na sever od Dunaja. V roku 277 prehrali Venéti dve bitky s novým cisárom Probusom priamo na brehoch Dunaja.

Nielen Rimania, ale aj nový germánsky kmeň Vizigótov sa ukázali byť tvrdým orieškom pre Venétov. Rimania používali v tom čase germánske a iné kmene na ochranu svojich hraníc pred nájazdmi slobodných kmeňov. V roku 290 vytlačili Vizigóti Venétov až do Transylvánie. Stretnutia s Rimanmi a Vizigótmi neboli iba vojenského charakteru. Venéti objavili, že sa môžu vyhnúť vojenským zrážkam, ak prijmú kresťanstvo. Bez kresťanstva by naďalej zostali národom, na ktorý sa môže voľne poľovať a korisť sa môže stať otrokom. Tak to bolo doteraz. Gótovia ako vazali Rimanov pochopili tieto kresťanské reality už v roku 341, keď bol vysvätený ich prvý biskup Wulfila. Vierovyznanie tohto biskupa má formu testamentu a je aj centrálnou myšlienkovou základňou pre kresťanské vyznanie Venétov. Pre študentov teológie sú Wulfilove texty zaujímavé tým, že biskup rozlišuje hierarchiu medzi Bohom, Kristom a Duchom svätým. Kristus je podriadený Bohovi a Duch svätý obidvom. Vtedajšie kresťanstvo bolo také aké bolo, ale už vtedy otváralo brány do vtedajšieho raja na zemi - do Rímskej ríše.

V roku 335 dáva vtedajší cisár Konštantín Venétom právo usadiť sa v Panónii. Po viac ako 70 rokoch v službách rímskych cisárov uzatvárajú Venéti vojenský pakt s Alánmi (kmeň, ktorý prišiel do Európy z Perzie). Pod touto hrozbou Rimania spolu s Vizigótmi stále napádajú Venétov a ich nových spojencov s cieľom vytlačiť ich von z Panónie. Pred 31. decembrom roku 406 Venéti zamieria do Galie (dnešné centrálne Francúzsko) a prekročia rieku Rýn pri Mainzi. Kráľ Venétov Godaxel padne v boji s Frankami, ktorí sú spojencami Rímskej ríše. Venéti však spoločne s Alánmi pod vedením Respendila porazia Frankov, a takto si zabezpečia prechod cez rímsku provinciu Germánia. Ich cesta pokračuje ďalej cez Pyreneje na “španielsky” polostrov. V roku 429 prekročia Venéti Gibraltár a zanechajú za sebou viac ako 20 000 mŕtvych Rimanov. Ale 19. októbra 439 dobyli Venéti Kartágo. V roku 455 dobyli Venéti Rím a po dvoch týždňoch ho so značnou korisťou opustili.

Čitateľ začína určite chápať, že píšem o Vandaloch, ktorých sa obávali nielen Rimania, ale aj vtedajší kresťania. Kresťania preto, že Venéti boli tzv. arianskí kresťania a nie vždy ťahali s vtedajšími rímskymi pápežmi. Viac ako tisíc rokov trvalo, kým sa Rímu podarilo vyhladiť stopy po tomto kresťanskom variante. Čo však majú Venéti alebo Vandali spoločné so Slovákmi? Veľa! Dnes je jednoznačne dokázané, že Venéti neboli Germáni, ale Slovania. Všetky známe zdroje uvádzajú, že jazyk všetkých kmeňov Venétov je slovanským a nie germánskym idiómom. História Venétov sa nekončí pádom Ríma. Takisto sa nezačína história Slovenska alebo Slovinska ako klasických venétsko-slovanských osídlení sťahovaním národov v 5. a 6. storočí.

Naše územie bolo osídlené v 4. storočí p. n. l. Slovanmi, ktorí pokračovali v osídľovaní Európy smerom na severozápad. Títo Slovania sa v niekoľkých vlnách vracali nimi osídlenými územiami smerom na východ a v 2. storočí n. l. vybojovali niekoľko vojen s Rimanmi a Germánmi pri Dunaji. Takisto nie je pravda, že prví Slovania prijali kresťanstvo misiou Cyrila a Metoda, ale že toto nové pokrstenie Slovanov si vyžadovala komplikovaná situácia v ponímaní kresťanstva medzi tzv. byzantským a rímskym kresťanstvom. Už prvé pokrstenie Slovanov okolo r. 350 n. l. bolo pokrstením tzv. byzantského charakteru. Vojenské oddiely Venétov išli do bojov proti Rimanom pod vlajkami-ikonami byzantského typu s kresťanskými nápismi. Je tiež celkom možné, že Samo nebol franským kupcom, ale jedným z Vandalov, ktorý po páde Kartága putoval nazad do slovanských území. Dnes je ešte predmetom bádania fakt, kam po páde “moravskej ríše” odišla celá vtedajšia slovanská elita. Zaujímavým faktom je, že na mapách južného Švédska sa na západ od Kalmaru nachádza oblasť nazývaná Moravia. Je vysoko pravdepodobné, že náš vzťah k severným Slovanom (Švédsko, Dánsko, severné Nemecko) je podstatne dôležitejší, než sme predpokladali. História o tom, čo sa stalo s Vandalmi od roku 800 až dodnes, je dlhou históriou, ktorá môže osvetliť tie roky v našej histórii, ktoré nám zatiaľ nikto nedokázal vysvetliť.

Nedávno sme si pri švédskej kráľovskej návšteve mohli vymeniť iné poznatky o našej spoločnej histórii, ako len predviesť klasické kvílenie v národných krojoch alebo pitia drienkovice na východe našej krajiny. Verím, že múzeum Vandalorum vo švédskom Värnamo a mesto Žilina a Devín v Bratislave si nájdu čas na rekapituláciu spoločnej histórie. Viem, že dnes po viac ako 2000 rokoch potomkovia Venétov znovu kontrolujú vstupné vody do Štokholmu.
http://www.hospodarskyklub.sk/hd-dennik ... 0+slovania
Prílohy
Putovanie Slovanov.jpg

sviatoslav
Príspevky: 568
Dátum registrácie: 26 Okt 2013 18:44

Re: Slav - Slnko - Svetlo. Slovania Slnečný - Svetlý národ

Príspevokod užívateľa sviatoslav » 05 Okt 2014 20:44

Tartária, veľká slovanská ríša.
https://www.youtube.com/watch?v=DrIDZK8gSfA

sviatoslav
Príspevky: 568
Dátum registrácie: 26 Okt 2013 18:44

Re: Slav - Slnko - Svetlo. Slovania Slnečný - Svetlý národ

Príspevokod užívateľa sviatoslav » 05 Mar 2015 20:49

Suebi perom Tacita teda „zaberali väčšiu časť Germánie a delili sa na menšie kmene s vlastným menom http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=1294


Návrat na "História Slovanov"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný