Waldorfská škola a problémy v slobodnomvysielači...

slovanovslav
Príspevky: 393
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Waldorfská škola a problémy v slobodnomvysielači...

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 08 Jún 2015 23:25

slobodnývysielač si získal obrovskú popularitu, jeho zakladateľom je Norbert Lichtner...ktorý nečakane z rádia odchádza...už som tu spominal šepky, že to slobodného vysielača sa infiltrujú sekty....a keď sa pozrieme ako propagujú waldorfskú školu: https://www.facebook.com/SlobodnyVysiel ... 2532044239 tak to začne byť jasné...je to odrb na ľuďoch, ktorí defakto to rádio vybudovali svojimi financiami....
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://www.google.sk/search?num=20&saf ... 1dGl5g83Qw

prečo nie waldorfská škola:
http://vanickova.blog.respekt.ihned.cz/ ... lternativy

nehovorím, že rádio nemá a nemalo prínos...ale aj keď relácií siekt Heleny Blavatskej a iných je tam podstatne menej...toto je možno cesta a menšinové vymývanie mozgov...

https://www.youtube.com/watch?v=q8ugFC5QDV4
Taktiež pozor na Vašského - jeho spojenie a hlavne jeho podpora slobodomurára Martina Daňa nie je náhodná.....

Nehovoriac o tom, že aj Kotleba je proti slobodnému vysielaču...čo o niečom svedčí...slovanovslav
Príspevky: 393
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Re: Waldorfská škola a problémy v slobodnomvysielači...

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 09 Jún 2015 12:01

Záujimavé úryvky z článku s horeuvedeným odkazom: (aplikovateľné na kritikov aj v iných oblastiach: LGBTI, propagácia drog, sexuálnych porúch....)

V prípade waldorfskej školy sa stalo, že jej kritici boli označovaní za tých, ktorí a priori bojujú voči akejkoľvek alternatíve, alebo im dokonca bola pripísaná etiketa náboženských fundamentalistov (označenie pochádza dokonca z akademických kruhov) favorizujúcich v slovenskej spoločnosti len a len tradičný kresťanský mainstream. Zo skúseností vieme, že takéto označenie je mimoriadne účinné a vyhovuje dnešnej postmodernej mentalite, pretože pôsobí ako magické zaklínadlo, ktoré dopredu diskredituje a paralyzuje kritické postrehy oponenta. Pričom mnohí ľudia ani nevedia, čo si vlastne majú pod týmto termínom predstavovať. Podobne sa argumentuje neznalosťou celkovej atmosféry školy a prežívania vyučovania samotnými deťmi. Samozrejme tento handicap sa zdôrazňuje iba v tom prípade ak ide o kritiku školy zo strany rodičov bývalých žiakov a nie o súhlasné stanovisko jej spriaznených rodičov.

Verejnosť by sa nemohla nič dozvedieť o rizikách spojených s touto alternatívou, ak by sa nenašlo pár odvážnych rodičov, ochotných prehovoriť, ale i nechať sa vystaviť nemilosrdnej kritike, či možno výsmechu na blogoch, alebo dokonca nemiestnym úškľabkom moderátora v mediálnom priestore. Len pripomínam, že aj v prípade neslávneho experimentu s rodovou školou to boli rodičia, ktorí ako prví upozornili na závažné organizačné, pedagogické, psychohygienické nedostatky tejto alternatívy. Avšak neboli to už rodičia, ktorí záležitosť doviedli do úspešného konca. Do kritiky sa zapojili odborníci z oblasti pedagogiky a novodobej religiozity. Ako vieme škola bola napokon MŠ SR vyradená zo siete škôl.

Rodičia poskytli len základné, avšak veľmi dôležité primárne informačné portfólio. Po nich „do hry“ musia nastúpiť kompetentné orgány ako je napr. Ministerstvo školstva SR, Štátna školská inšpekcia, poslanecký Výbor pre vedu a vzdelávanie SNR, Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt, ktorá mapuje novodobú religiozitu na Slovensku. Dôležité sú i názory odborníkov z oblasti pedagogiky, psychológie, religionistiky obhajujúce, ako i kriticky reflektujúce waldorfskú školu.

Výchova k slobode je nielen rovnomenný názov jedného z diel Rudolfa Steinera, ale i koncept zvaný antropozofia tvoriaci základ pre pravidlá a metódy waldorfskej pedagogiky. Antropozofia je definovaná ako duchovné učenie, ktoré sa v škole priamo nevyučuje avšak je podávané nepriamo prostredníctvom metód.(podobné metódy volia aj sekty, ktoré ovládajú niektoré materské škôlky po Slovensku bez vedomosti rodičov) Naviac tvorí ideový základ pri samotnom vzdelávaní a formovaní budúcich waldorfských pedagógov.

Prejav jedného hovorcu Walfordskej školy na verejnom fóre: „Musíme vytvoriť také podmienky, aby sa nám to podarilo(…) a kvôli tomu, aby sme spravili to čo chceme, je prinajmenšom nutné rozprávať sa s ľuďmi, nie preto, žeby sa nám to páčilo, ale preto, lebo je to pre nás nutné – a jednoducho ich ohlúpnuť“
A z toho si ľahko vyvodíte pointu. Podobne ako váš lákajú sekty, na ktoré neskôr prispievate časťou svojej výplaty.

K maskovaniu náplne vyučovania im nahráva fakt, že nepoužívajú učebnice a učivo si pripravuje učiteľ. Samozrejme už toto hovorí jasne, že ide o nemožnosť bazálneho fungovania vzdelávania. V samotných textoch sa nachádza iba to, čo je v súlade s antropozofickou duchovnou vedou.
Príkladov je hneď niekoľko. Zazneli, alebo boli uvedené v mnohých medializovaných výpovediach. Spomedzi nich vyberáme: antropozofi na hodinách chémie ignorujú Mendelejevovu periodickú sústavu prvkov, lebo Steiner mal vlastné ponímanie organického s anorganického sveta a existenciu atómov popieral. Podobne absentuje učenie o spektrofotometrii, nakoľko svetlo podľa Steinera je čistým duchom. Vážne prešľapy by sme objavili aj na hodinách biológie, kde sa deti učia o hlavových, končatinových a trupových zvieratách atď. atď.

Rozhodne absencia učebníc je vážnym problémom waldorfských škôl. Vieme sa veľmi dobre vtesnať do kože zaneprázdnených rodičov dnešných školopovinných detí, ktorí sú radi ak počujú od svojich ratolestí, že v škole je všetko v poriadku, nemusia sa s nimi učiť, a už vôbec nie kontrolovať obsah učiva. Mnohí rodičia až vtedy, keď nastali problémy a začali mať prvé pochybnosti o škole, sa ponorili do zošitov. Následne sa im ukázali vyššie uvedené skutočnosti nedostatky ba i nezmysly.

Pripomínam, že učiteľ mnohé obsahy odovzdáva aj prostredníctvom hovoreného slova, ktoré vstupuje do vedomia a podvedomia dieťaťa. Nebadane modifikuje spôsob uvažovania dieťaťa, svetonázor, postoj k povinnostiam a k okolitej spoločnosti.

Modlitba vo waldorfskej škole
Jednou z foriem nepísaného slova je modlitba. Antropozofi a spriaznení rodičia neradi počujú fakt, že modlitba je prítomná vo waldorfskej škole. Zjavne im vadí toto náboženské označenie. Pri jeho vyslovení sa obyčajne zdvihne vlna, a dokonca až agresívneho odporu. Z tohto dôvodu a pre objektívnosť nášho tvrdenia využívam správu Školskej inšpekcie, ktorá sa zmieňuje o modlitbe dokonca dva krát. V správe sa píše, že modlitbou sa vyučovanie začínalo ale i končilo.[11] Antropozofi však namiesto tohto náboženského termínu používajú religiózne neutrálne výrazy napr. „báseň na úvod dňa“.


Poslankyne NR SR počas poslaneckého prieskumu videli v škole oltárik, ktorý súvisí s duchom antropozofie. Ide o vyhradenie priestoru pre kultické slávenie a to priamo vo výchovno-vzdelávacom zariadení. Oltárik, predstavuje miesto okolo ktorého sa môžu centrovať spomínané slávnosti a deje s náboženských obsahom.

Vzhľadom na tieto skutočnosti si myslím si, že pred kompetentnými úradmi stojí dôležitá úloha, ktorá sa týka posúdenia povahy školy, ktorá má výraznú nábožensko-duchovnú dimenziu. Navyše tá je deklarovaná samotnou podstatou antropozofie, ako i duchovných praktík školy, ktoré sa premietajú do výchovno – vzdelávacieho procesu, ale rovnako účinne zasahujú i oblasť spolupráce rodičov a školy. Rodičom sa priamo na webových stránkach školy ponúkajú napríklad prednášky o reinkarnácii, čím sa opäť dostáva do popredia náboženská dimenzia školy. Veď termíny, s ktorými antropozofia operuje ako sú karma, Ahriman, Lucifer, Ákáša, reinkarnácia a pod. majú i pre laika jednoznačne náboženskú konotáciu.

V takomto prípade je správne vnímať waldorfskú školu ako náboženskú, presnejšie kvázireligióznu, pretože má skrytú religióznu agendu.

Škola z pohľadu tohto článku sa jednoznačne javí ako škola religiózna, ktorá však vo svojom navrhovanom projekte tento fakt zámerne skrýva. Je známe, že spisy Rudolfa Steinera majú domovské právo skôr vo svete náboženstva, okultizmu a špiritizmu, ale nie v oblasti filozofie a vedy. Vedeckej relevancii v antropozofii odporuje Steinerov princíp subjektivizmu, ktorý je v zjavnom protiklade s vedeckou zásadou objektivity(intersubjektivity). A tak hoci by sa waldorfská škola v budúcnosti etablovala ako škola náboženská, mala by vážne problémy vtesnať do svojej antropozoficky determinovanej výchovno-vzdelávacej agendy súčasnú úroveň vedeckých poznatkov a rovnako uplatňovať kritický spôsob ich odovzdávania.