Zamestnanie a dôchodok

RebiKa
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 11 Máj 2017 08:57

Zamestnanie a dôchodok

Príspevokod užívateľa RebiKa » 12 Máj 2017 10:07

Pracujúci dôchodcovia. Myslím, že je to je aktuálny problem na Slovensku.
1. Zamestnanie а podnikanie

Ak berieme riadny starobný dôchodok, môžeme bez obmedzenia pracovať aj podnikať. To je výhoda proti predčasnému dôchodku, kedy je možnosť zárobku obmedzená.

2. Dôchodok a zamestnanie

Keď začneme brať starobný dôchodok, mali by sme to oznámiť zamestnávateľovi. Na výzvu zamestnávateľa tak urobiť musíme.

Ak pokračujeme u toho istého zamestnávateľa ako zamestnanec, pracovná zmluva beží ďalej, pracovný pomer nekončí. Dovolenka sa nám neprepočítava ani nekráti. Ak by sme chceli skončiť, tak štandardne, ako ktorýkoľvek iný zamestnanec (napr. výpoveďou alebo dohodou). Zmluvu môžeme mať na dobu určitú i neurčitú.
Medzi niektorými s personalistov pretrváva presvedčenie, že s nadobudnutím nároku na starobný dôchodok, resp. s jeho poberaním, musí zákonite skončiť pracovný pomer zamestnanca. To nie je samozrejme pravda a v zákonníku práce nič také nenájdete. Na starobného dôchodcu treba z hľadiska skončenia pracovného pomeru nazerať úplne rovnako ako na ktoréhokoľvek iného zamestnanca. Samotná okolnosť spočívajúca v dôchodkovom veku alebo poberania starobného dôchodku k platnému rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom rozhodne nestačí.

3. Dôchodok a podnikania

Pokiaľ pri dôchodku podnikáme alebo vykonávame inú samostatne zárobkovú činnosť, sme SZČO vykonávajúci vedľajšiu činnosť. Povinnosť platiť sociálne poistenie platí až od určitej výšky ročného zisku.

4. Zvýšenie dôchodku

Ak máme zo zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti taký príjem, ktorý zakladá účasť na dôchodkovom poistení (to znamená, že z zárobku je potrebné platiť sociálne poistenie), môžeme požiadať o zvýšenie dôchodku.

5. Privyrobenie bez zvýšenia dôchodku

Vo starobnom dôchodku si môžeme tiež privyrábať v menšom rozsahu, to znamená, že z týchto príjmov sa neodvádza sociálne poistenie. Tieto malé alebo časovo obmedzené zárobky nám však neumožní zvýšenie dôchodku.

Rada: v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu správajte sa k sebe (zamestnávateľ voči zamestnancovi a naopak) pokiaľ možno slušne. Zákonník práce užíva v tejto súvislosti pojem "dobré mravy" rovnako ako iné právne predpisy. Viem dobre, že to niekedy nie je ľahké, ale chladná hlava a pochopenie pre druhého vždy dokážu viac než nezvládnuté emócie a vystupovanie z pozície silnejšieho. Privyrobenie odporúčam hľadať si tu https://sk.jooble.org/
Ako by som teda v úlohe vedúceho zamestnanca postupovala? S podriadenú by som celú vec podrobne prebrala, vyzdvihla by som jej dlhoročnú prácu u zamestnávateľa, taktne upozornila na existujúci nedostatky a nakoniec jej ponúkla rozviazanie pracovného pomeru dohodou. A v rámci finančnej situácie zamestnávateľa dohodla aj primerané odchodné. Ostatne investície do zamestnancov, i tých odchádzajúcich, so zamestnávateľmi určite oplatí. Teda, ak si to dotyční zaslúži.