Sionistická/slobodomurárska lóža Bnai-Birth

slovanovslav
Príspevky: 274
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Sionistická/slobodomurárska lóža Bnai-Birth

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 16 Mar 2014 21:07

Členmi sú Traubner, Radičová, Martin Daňo...

viac v texte:

B´nai B´rith

Adam B. Bartoš, redaktor serveru Prvnizpravy.cz


Písať o slobodomurároch a nespomenúť židovský rád B'nai B'rith je takmer nemysliteľné. Hoci členovia B'nai B'rith tvrdia, že ide o humanitárnu židovskú organizáciu, ktorá nie je nijako tajná, zistiť o nej relevantné fakty dá trochu zabrať. A ani vtedy nevieme, či vieme všetko alebo aspoň to podstatné. Mnohými autormi je navyše B'nai B'rith dávaný so slobodomurármi priamo do súvislosti - ako židovská odnož slobodomurárskeho rádu alebo rovno ako tá najviac zasvätená časť z celého slobodomurárstva. Členovia BB to budú popierať, ale priznávajú, že ich rád v podstate vznikol ako alternatíva k slobodomurárom, keď títo nedovoľovali Židom do rádu vstupovať. Čo je teda B'nai B'rith a aká je jeho história u nás?

Nasledujúci text je výsledkom rešerše tlače z rokov 1990-2011, najviac ale čerpá z publikácie "B'nai B'rith Renaissance Prague" vydanej roku 2001 nakladateľstvom Faun pri príležitosti 10. výročia obnovenia pražskej lóže. Kniha nie je bežne dostupná v kníhkupectvách, ale na stránkach vydavateľstva si je možné publikáciu objednať (je v angličtine a jej originál, ako mi majiteľ vydavateľstva prezradil, je uložený napríklad v
najprestížnejšom židovskom múzeu vo Washingtone).

HISTÓRIA B'NAI B'RITH

Nezávislý rád B'nai B'rith (ďalej len BB) je najstaršia a nepretržite pôsobiaca medzinárodná židovská organizácia. Bol založený v New Yorku ako bratský rád Henrym Jonesom (Heinrichom Jonasom, narodeným v Hamburgu roku 1811) a jedenástimi ďalšími nemeckými emigrantmi dňa 13. októbra 1843.

Rád mal pomáhať nemeckým imigrantom zapojiť sa do americkej spoločnosti, ale zároveň na ne pôsobiť tak, aby zostali verní židovským tradíciám a uvedomovali si svoju židovskú identitu. Rád bol ustanovený roku 1850 pod názvom "Bundesbrüder" (Bratia zmluvy) a vo svojej administratíve používal nemčinu. Ako logo si zvolil Menor.

Pretože sa do neho ale postupne zapájali aj ďalší židovskí emigranti, nielen z Nemecka, začal vystupovať pod hebrejským názvom - nie už "bratia zmluvy", ale "synovia zmluvy" (B'nai B'rith) - v hebrejskom preklade sa tak zmenou názvu zachovávala už zabehnutá skratka dvoch "B".

Na začiatku storočia poriadok podporoval aj sirotince a nemocnice, kultúrne židovské centra (jeden z jeho členov, Adolf Solomon, pomáhal roku 1856 napríklad založiť americký Červený kríž).

Od začiatku poriadok bojoval proti "antisemitizmu a predsudkom" - roku 1913 bola založená ADL (Anti-Defamation League, Liga proti ohováraniu), ktorej pôvodným poslaním bolo "zastaviť - či už výzvami na rozum a svedomie, alebo, ak je to potrebné, aj zákonom, hanobenie židovského národa". V širšom slova zmysle ale proklamuje za svoj hlavný cieľ "zabezpečiť spravodlivosť a rovnaké zaobchádzanie pre všetkých občanov bez rozdielu a raz a navždy ukončiť nespravodlivú diskrimináciu akejkoľvek sekty alebo skupiny občanov". ADL sa neskôr (ako sa jej agenda rozrastala ) osamostatnila a dnes funguje nezávisle na BB. Ďalším dieťaťom BB je napríklad študentská organizácia Hillel.

BB tiež podporoval vedu a umenie - Sigmund Freund napríklad svoju legendárnu esej o psychoanalýze prezentoval najprv na stretnutí viedenskej lóže BB, ktorej bol členom.

Cez svoje rádove začiatky sa B'nai B'rith čoskoro po svojom vzniku začal vyslovovať za židovské práva a používal svoj národný reťazec lóží ako spôsob, ako uplatňovať politický vplyv v prospech svetového židovstva. Do 20. rokov minulého storočia B'nai B'rith pokračoval vo svojej politickej práci, kedy sa pripájal k mnohým židovským delegáciám a lobbistickému úsiliu, ktorým sa americkí Židia snažili ovplyvňovať verejnú politiku, domácu i zahraničnú. B'nai B'rith tiež zohral kľúčovú rolu v medzinárodnej židovskej politike. Šírenie organizácie po celom svete, najprv do Nemecka v roku 1882 a potom do Palestíny, Rumunska, Poľska, Československa, Rakúska, Francúzska, Anglicka a na ďalšie miesta, urobilo z BB akési nervové centrum v rámci židovskej komunikácie.

BB sa angažuje v širokom spektre komunitných služieb a sociálnych aktivít, vrátane podpory židovských práv a štátu Izrael, pomáha nemocniciam a obetiam prírodných katastrof, poskytuje štipendiá židovským študentom, sponzoruje dôchodcov s nízkym príjmom a bývanie pre seniorov. Stavia sa proti antisemitizmu prostredníctvom Centra pre ľudské práva a verejných zákonov.

Na konci 20. storočia mal BB okolo 500 000 členov aktívnych v celkom 50. krajinách sveta.

Sídlo BB je vo Washingtone (USA), európske sídlo má v Bruseli, disponuje mimovládnym štatútom v OSN, v rámci UNESCO a ďalších medzinárodných organizáciách.

B'NAI B'RITH V EURÓPE

Po štyridsiatich rokoch od založenia poriadku v New Yorku vznikla prvá pobočka BB v Európe - v Berlíne. V tej dobe už bolo v USA a Kanade 600 lóží.

Medzi americkými a európskymi lóžami sú veľké rozdiely - inak vníma poslanie americký BB, inak jeho európska vetva. V Spojených štátoch má skôr tradíciu židovskej organizácie otvorené verejnosti, zatiaľ čo v ČSR (a vôbec v Európe) bol BB skôr uzavretou intelektuálnou organizáciou. Z toho plynuli rôzne nedorozumenia, napríklad tlak amerických lóží na európske, aby sa viac prispôsobili a otvorili okoliu, rovnako ako napäté vzťahy trvajúce dodnes, pretože Európa na toto volanie nepočula a nepočuje.

Aj v Československu to bol skôr exkluzívny židovský rád, k čomu ale viedli odlišné záujmy a podmienky v Európe oproti USA. Dôvod, prečo BB v Európe vznikol, bol odlišný od tých, ktoré k jeho založeniu viedli nemeckých emigrantov štyridsať rokov predtým.

Niektorí historici počiatky európskeho BB dávajú do súvislosti so slobodomurárstvom, respektíve so zákazom prijímať Židov medzi slobodomurárov. Slobodomurársky antisemitizmus je teda jedným z dôvodov pre založenie BB v strednej Európe, tvrdí.

Napríklad židovský historik Jacob Katz vidí priamy vzťah medzi diskrimináciou Židov v slobodomurárskych lôžkach na konci 19. storočia, kedy sa objavila nová vlna antisemitizmu a medzi vznikom BB v Európe.

Pred vojnou existovalo v Európe hneď niekoľko dištriktov (do ktorých sa celosvetový BB delil), ale väčšina európskych členov BB vojnu neprežila, a tak povojnový BB mala len dva dištrikty - zdecimovaný kontinentálne (č. 19), vedľa ktorého existoval takmer nepostihnutý dištrikt britský (č. 15).

V kontinentálnom dištrikte mali prevahu predovšetkým Francúzi, ktorí sa rozrástli spolu s tým, ako do Francúzska prišiel rad Židov z francúzskych kolónií. Po páde železnej opony sa lóže BB v strednej a východnej Európe pripojili do tohto dištriktu č. 19.

V čase nadšeného zjednocovania Európy sa integračná nálada nevyhla ani BB a vznikol nápad na zlúčenie oboch vetiev - britskej a kontinentálnej.

V roku 1999 sa tak dištrikt 19 (kontinentálna Európa) spojil s dištriktom 15 (Veľká Británia) a utvoril sa B'nai B'rith Európa (ďalej len BBE). Prvým prezidentom BBE sa stal Seymour Saideman.

Ciele BBE, ktorý je reprezentovaný viac ako 5 000 členmi vo viac ako 150. spoločenstvách či lóžach v 29. európskych krajinách, sú boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu, podpora štátu Izrael, pomoc potrebným, podpora židovskej identity, posilňovanie povedomia o židovskej prítomnosti v kultúre a histórií a trénovanie mladých židovských mužov a žien pre vodcovstvo v židovských komunitách. Za tým účelom je BBE v kontakte s politickými lídrami na najvyšších úrovniach, rovnako ako so zástupcami iných mimovládnych organizácií, s diplomatmi a tými, ktorí vytvárajú verejnú mienku, píše o sebe BBE vo svojej webovej prezentácii.

HISTÓRIA B'NAI B'RITH V ČESKOSLOVENSKU

Kým v roku 1990 obnovená lóža B'nai B'rith Renaissance (o ktorej bude ďalej reč) patrila ešte do roku 2001 (ako sme si povedali vyššie) do dištriktu č. 19, kam patrila celá stredná a východná Európa, v roku 1936 bolo Československo vlastné dištrikt sám o sebe (dištrikt č. 10) - so 16. lóžami a 1 883. členmi.

V USA existovalo celkom 7 dištriktov, ôsmy vznikol roku 1885 v Nemecku, ďalšie potom v Rumunsku. Roku 1889 bola založená lóža v Bielsku (v tešínskom regióne), roku 1892 v Krakove a v Plzni, potom v Prahe, Karlových Varoch a Liberci. Ustanovil sa tak skoro nezávislý dištrikt rakúsko-uhorský, ktorý združoval 6 lóží, z toho 4 lóže na českom území. Aj preto, rovnako ako vďaka tomu, že najväčšia z týchto lóží bola pražská lóža Bohemia, bolo centrum dištriktu v Prahe. Až v rokoch 1911-1918 bolo vedenie dištriktu premiestnené do Viedne. Po 1. svetovej vojne bol dištrikt rozdelený na československý, rakúsky a poľský.

V tridsiatych rokoch bolo v československom dištrikte celkom 16 lóží:

Bohemia (Praha), Humanitas (Praha), Praga (Praha), Union (Plzeň), Karlsbad (Karlovy Vary), Philantropia (Liberec), Moravia (Brno), Silesia (Opava), Alliance (České Budějovice), Freundschaft (Teplice ), Veritas (Žatec), Fides (Bratislava), Ostravia (Ostrava), Menorah (Trutnov), Adolf Kraus (Prostějov) a Concordia (Košice).Názov lóže: Miesto: Rok založenia: Počet členov:

Union Plzeň 1892 139

Bohemia Praha 1893 293

Karlsbad Karlovy Vary 1894 139

Philantropia Liberec 1894 115

Moravia Brno 1896 197

Silesia Opava 1898 78

Praga Praha 1902 189

Alliance České Budějovice 1906 103

Freundschaft Teplice-Šenov 1912 132

Ostravia Moravská Ostrava 1924 71

Humanitas Praha 1925 114

Menorah Trutnov 1930 49

Adolf Kraus Olomouc, Prostějov 1931 71

Concordia Košice 1931 74


Lóže v Čechách a na Morave hrali podľa historičky Kataríny Čapkovej v dejinách kľúčovú úlohu - podporovali vedcov, umelcov a prekladateľov, ktorí ovplyvňovali vývoj strednej Európy. Medzi členmi bolo mnoho významných právnikov, doktorov a žurnalistov.

BB bol rád pre strednú a vyššiu spoločenskú triedu. Dalo by sa zároveň povedať, že bol akousi sekulárnou obdobou Rady Starších - združoval židovskú elitu, ktorá rozhodovala o židovskej komunite. Vstúpiť do neho nebolo ľahké. Záujemca o členstvo musel mať židovský pôvod, aspoň nominálne byť členom židovskej náboženskej komunity, bol u neho vyžadovaný nedeformovaný charakter a nemenej dôležitý bol aj sociálny status ašpiranta. Prijímacie konanie bolo nesmierne zložité.

Veľké debaty tiež podliehali podmienkam členstva, predovšetkým vo vzťahu k židovskej identite. Tak napríklad v apríli 1922 sa po dlhých diskusiách delegáti XIII. Kongresu Čsl. Veľkej lóže rozhodli, že brat, ktorý vstúpi do zmiešaného manželstva, môže zostať členom, hoci podľa halachy jeho deti už nie sú Židmi. Keď ale o členstvo požiada osoba s nežidovskou manželkou, nebude už prijatá. Rovnako tak "bratia", ktorí žijú v zmiešanom manželstve a dovolia christianizovať svoje deti, budú vylúčení z rádu.

V 20. a 30. rokoch bola židovská elita v ČSR najviac prosperujúcou židovskou elitou v strednej Európe. Československé lóže dokonca sponzorovali aj nemecké lóže, ktoré boli po vojne postihnuté infláciou a nemohli tak plniť svoje záväzky. Po roku 1935 dokonca české lóže pozývali členov nemeckých lóží do ČSR a starali sa tu o nich alebo o ich deti.

Členovia československých lóží boli orientovaní na nemeckú kultúru, podporovali liberálne myšlienky a liberálne politické strany, pestovali vzťah k vede a umeniu. Mnohí členovia pochádzali z pohraničia alebo z Prahy, takže vedeli len nemecky - preto, keď roku 1925 prebiehala v rade pod vedením prezidenta dištriktu Poppera debata o tom, či bulletin BB bude vychádzať v češtine, alebo ďalej v nemčine, bolo rozhodnuté pre druhú variantu.

Čapková píše, že medzi členmi predvojnovej BB bolo tiež veľa sionistov. Medzi inými menuje napríklad Angela Goldsteina a Chaima Kugela, členov parlamentu za Židovskú stranu a Jozefa Rufeisena, dlhotrvajúceho predsedu sionistickej organizácie Československa so sídlom v Moravskej Ostrave.

Vojnu väčšina členov lóží neprežila, zahynulo až 90 percent bratov. Mnoho z nich tiež počas vojny či po vojne odišlo do emigrácie (do USA, či do Izraela), takže povojnová obnova lóží bola náročná. V roku 1948 tak mala pražská lóža Bohemia len 62 ľudí. Okrem lóže Bohemia sa Židia pokúsili obnoviť tiež lóžu Union, ale komunistický režim podobným aktivitám neprial a to ani vo chvíli, kedy sa lóže pokúšali prepísať svoje stanovy tak, aby čo najmenej popudzovali štátne orgány.

OBNOVENIE B'NAI B'RITH V Česko-Slovensku

Myšlienka na obnovenie BB vznikla niekedy v roku 1990, rok po prevrate. Ten istý rok bola realizovaná - po 52. rokoch. Najprv vzniklo občianske združenie B'nai B'rith Renaissance (ďalej len BBR), ktoré následne požiadalo ministerstvo vnútra o registráciu.

Na začiatku BBR bolo údajne 45 ľudí, zakladajúcich členov. Podľa Tomáša Krausa to bola malá skupina ľudí, ktorí sa poznali a schádzali už za komunizmu. S myšlienkou obnovenia lóže prišiel režisér Zeno Dostál, ktorý sa stal prvým prezidentom. Navštívil vraj mnoho európskych lóží a jeho idea obnovy pražskej lóže sa stretla všade s nadšením. Bol to tiež on, kto zohnal podporu spomínaného Ehrlicha. Dostál lákal k členstvu svojich známych - argumentoval napríklad tým, že keď lóže vznikne, určite by sa do nej zapojili ľudia ako režisér Dušan Klein, herec Miloš Kopecký a mnoho ďalších umelcov - čo sa potom v zásade podarilo.

Prípravy na obnovenie lóže začali v roku 1990, ministerstvo vnútra odsúhlasilo stanovy 11. januára 1991. Zeno Dostál a architekt Jan Roth boli v Mníchove na kongrese európskych lóží inštalovaní ako noví členovia a dostali poverenie založiť lóžu v Prahe, čo sa čoskoro podarilo. Už 9. januára 1991 došlo k otvoreniu lóže, ktorej sa zúčastnilo viac ako 50 hostí zo zahraničia. Slávnosť riadil H. Schneider z Mníchova, členovia sa stretli s novinármi, navštívili spoločne Terezín a dohodli sa, že si budú tykať a oslovovať sa krstným menom. Dňa 27. januára 1991 prebiehalo ďalšie slávnostné stretnutie za opätovnej účasti mnohých hostí zo zahraničia. Lóža už fungovala, ale stále ešte nemala žiadne potvrdenie zo zahraničného ústredia.

Až 1. marca 1991 dostali členovia list od Zeno Dostála, podľa ktorého boli všetky problémy a nedorozumenia vyriešené a "podľa správ z BB International bola naša lóža plne inštalovaná a preto môžeme dokončiť vstup regulárnych zakladacích členov". Adresátov vyzval k účasti na "prvé regulárne zhromaždenie", kde prebehne inaugurácia. Konala sa 12. marca 1991 na 5. poschodí pražského hotela Budovatel. Do lóže bolo prijatých 36 bratov a sestier.

K prijatiu členov došlo podľa tradičného rituálu. "Musím povedať, že aj dnes, keď spätne premýšľam o tých dňoch, si stále pamätám, ako tie rituály vyzerali. Zdali sa pravdepodobne väčšine z nás nové, neobvyklé a snáď aj mysteriózne. Plné symbolov, s ktorými sa človek predtým nestretol", spomína Aleš Fuchs vo svojom texte" B'nai B'rith Renaissance Praha - Desať rokov (1991-2001). Fakty. Zaujímavosti. Ľudia" (in: B'nai B'rith Renaissance Prague, Fauna, Praha, 2001).

Na želanie členov bola oficiálna ceremónia kvôli práve prebiehajúcej vojne v Perzskom zálive odložená (na prekvapenie vedenia dištriktu) a konala sa až o pár mesiacov neskôr, v hoteli Diplomat.

Tejto inauguračnej ceremónie sa 7. júla 1991 zúčastnil a hlavný príhovor na nasledujúcom bankete predniesol aj vtedajší kancelár prezidenta Václava Havla Karel Schwarzenberg.

Fuchs ďalej opisuje spomienky na desať rokov existencie BBR. Krátko po vzniku lóže sa začal vytvárať dlhodobý plán, novopečení bratia a sestry sa rozkukávali, nadväzovali styky s britskou lóžou, získavali kontakty, zostavovali program, reštituovali dom v Ružovej ulici v Prahe 1, zúčastnili sa založenia obnovenej bratislavskej lóže, podnikali výlet s rodinami (napríklad do Štrasburgu), organizovali konferencie, pozývali členov z ostatných zahraničných lóží na návštevu do Prahy, umiestnili bustu hercovi Hugovi Haasovi do budovy Národného divadla, lákali americkú herečku Barbaru Streissandovu do Prahy na svetovú premiéru jej filmu, slávili chanuku v divadle Ungelt, ktorého riaditeľ Milan Hein bol nejaký čas viceprezidentom lóže, usporiadali prednášky a na stretnutiach spoznávali sami seba a hovorili o svojich profesiách a životných skúsenostiach. Podľa Fuchsa je väčšina Židov z BBR starších ako 50 rokov, mladých je medzi nimi málo. Noví členovia sa v začiatkoch obnovenej lóže prijímali v počte 3-4 na každom druhom alebo treťom stretnutí.

Idea obnovenia slovenský lóže vznikla v júni 1991, zrealizovať sa podarila už na jeseň - 20. októbra 1991 sa v bratislavskom hoteli Forum konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti založenia lóže BB Tolerancia, ktorej prvým prezidentom sa stal MUDr. Traubner (pred vojnou boli v Bratislave dve lóže, jedna založená roku 1924, druhá v roku 1933). Česká a slovenská lóža spolu úzko spolupracujú. Podobne - píše Fuchs - brat Engelmann sľúbil ustanoviť lóžu v Brne, čo sa ale nikdy nepodarilo.

Fuchs spomína na "prezidentské kladivko" a na to, ako sa pri stretnutí vstávalo a sadalo a ako mnohí z členov mali s rituálmi ťažkosti, nielen kvôli tomu, že boli nezvyklé, ale aj napríklad preto, že bolo ťažké vykonávať rituál vedľa takých profesionálov ako bol herec Miloš Kopecký (Fuchs spomína na nezabudnuteľnú situáciu, kedy sa Kopecký mal pomocou osobitného rituálu ospravedlniť zúčastneným za neskorý príchod). Podľa Fuchsa sa v Európe kladú na rituály veľký dôraz a Zeno Dostál sa toto snažil vštepovať i českým členom. "Bolo ťažké obnoviť staré tradície, aby to bolo cítiť ako niečo prirodzené", spomína Fuchs.

V dňoch 11.-13. septembra 1992 organizovala BBR za podpory Nadácie Konrada Adenauera v Prahe konferenciu "Vina a odpustenie" s podtitulom "židovsko-kresťanská spolupráca v Európe". Medzi hosťami vystúpil vtedajší vysoký predstaviteľ dominikánskeho rádu Dominik Duka, český historik Vilém Prečan, minister zahraničia Josef Zieleniec, diplomat a veľvyslanec Izraela v ČSFR Yoel Sher a rad akademikov a funkcionárov BB zo zahraničia.

Za neskoršieho predsedníctva Tomáša Krausa boli na stretnutí BBR pozývaní hostia zvonku - napríklad L. Smoček z Činoherného klubu, dirigent Libor Pešek, politík Michael Žantovský (ODA), Bibi Haas z Viedne (vdova po hercovi Hugovi Haasovi), či teológ Tomáš Halík. V tom istom čase prebiehali aj diskusie medzi zástupcami kresťanstva a judaizmu, ktorých sa zúčastnili mnohí vysokí cirkevní predstavitelia vrátane arcibiskupa Miloslava Vlka. Členovia lóže tiež oslávili v New Yorku 150. výročie založenia BB - na akciu boli pozvané aj hlavy štátov, vrátane Václava Havla.

V roku 2000 mala lóža zhruba 120 členov. Kraus túto skupinu ľudí opisuje ako ľudí, ktorí zdieľajú svoje židovstvo (nie židovské náboženstvo, ale židovstvo). Kraus tvrdí, že medzi nimi nie je žiadna politická jednota, čo bolo vidieť napríklad počas volieb, kedy boli pozvaní ako predstavitelia ODS, tak ČSSD (a v lóži boli väčšie či menšie výhrady k obom - časť lóže s hosťami nesúhlasila, časť áno) alebo na televíznej kríze (kde sa členovia lóže na problematiku tiež rozdelili do dvoch táborov). BB by podľa Krausa ale nemala mať a nemá politické záujmy.

Kraus upozorňuje tiež na to, že lóže vo Francúzsku alebo všeobecne v západnej Európe majú bežne 50 členov, Praha má 120 členov, čo je pomerne veľa. Vonku navyše máme veľké meno, tvrdí Kraus a odvoláva sa na úlohu BB pred vojnou, keď bol československý BB nezávislým dištriktom a skutočnou elitou európskeho židovstva. Preto aj obnovená BBR má skvelé kontakty vo vnútri európskeho dištriktu a na západoeurópske inštitúcie, tak väzby v USA, tvrdí Kraus.

Väzby českých politikov NA B'NAI B'RITH

Obmedzím sa tu iba na zistenie, ku ktorým som dospel na základe rešerší tlače v rokoch 1990 až 2011. Preto ide skôr o osamotené čriepky z mozaiky, ktoré ale aj tak o niečom vypovedajú. A začnime rovno bývalým prezidentom Václavom Havlom, ktorý roku 1991 dostal zlatú prezidentskú medailu B'nai B'rith od "Medzinárodnej organizácie B'nai B'rith" vo Washingtone, USA (zdroj: webové stránky Václava Havla). Podobnú cenu, ktorá je udeľovaná na počesť tých politikov, ktorí "sa angažujú v prospech Židov alebo štátu Izrael" dostali David Ben Gurion, John F. Kennedy, George HW Bush, Stephen Harper, Golda Meir, Franz Vranitzky či John Howard.

O tom, že bol Havel v styku s predstaviteľmi BB, svedčí aj citácia z Respektu z toho istého roku, z ktorej vyplýva, že Havel prijal delegáciu BB: "Informácie (aká) bola publikovaná v čase, keď Václav Havel povedal predstaviteľovi židovskej organizácie B'nai B'rith Kente Schinerovi, že vzťahy Československa a OOP ochladli, pretože Palestínčania podporujú Irak". (Petráček, Zbyněk; Pekný, Tomáš: Rizikové vzťahy. Rešpekt, 11. 2. 1991).

Po Havlovej smrti uviedol šéf ADL: "Bol inšpiratívnou postavou pre milióny ľudí na celom svete, ktorá dôsledne prejavovala silu morálneho vodcovstva. Bude všetkým chýbať", napísal Abraham Foxman.

Úzke väzby na BB mal tiež Havlov kancelár Karel Schwarzenberg . Dokonca natoľko úzke, že bol jedným z hlavných rečníkov na podujatí pri príležitosti obnovenia BBR v Prahe roku 1991.

Schwarzenbergove vzťahy k BB sú ale dlhodobejšieho rázu - dá sa o nich hovoriť ako o rodinnej tradícii.

"Schwarzenbergov otec mal úzke väzby na židovských podnikateľov a bol častým hosťom na akciách B'nai B'rith v Prahe. Prvá izraelská ambasáda v Československu - jedna z prvých izraelských ambasád na svete - bola otvorená v dome Schwarzenbergových rodičov na pražskej Voršilskej ulici v máji 1948, "píše židovská novinárka pre židovskú tlačovú agentúru JTA (Spritzer, Dinah. Key European leader offers his take on Gaza, jta.org, 12. januára 2009). V článku si okrem iného pochvaľuje, že Schwarzenberg je zrejme najproizraelskejší minister zahraničia z 27 krajín Európskej únie. (Stwora, Vladimír: Karel Schwarzenberg a B'nai B'rith, zvedavec.org, 29. 5. 2010)

Schwarzenberga nájdeme na akciách BB často. Keď sa napríklad 26. decembra 2010 oslavovalo vo Viedni 50. výročie viedenskej lóže Zwi Perez Chajez v slávnom rakúskom divadle v Josefstadt, bol Schwarzenberg opäť medzi pozvanými rečníkmi - spolu s rakúskym kancelárom Wernerom Faymanem, exkancelárom Franzom Vranitzkym, zástupcami viedenskej radnice a zástupcami parlamentu a štátu Izrael. Bola to veľká udalosť, kde nemohol chýbať predseda európskeho BB Graham Weinberg a rad ďalších zástupcov sesterských lóží z Nemecka, Chorvátska, Srbska, Švajčiarska, Slovenska, Maďarska a ďalších krajín.

"Český minister zahraničia, knieža (!) Karel Schwarzenberg, hovoril o dlhodobom spojení medzi Československom / Slovenskou republikou a štátom Izrael. Popri veľmi osobných spomienok hovoril o podpore židovskej populácie po vojne o nezávislosť. Kritickými slovami v súvislosti so súčasnou situáciou v Izraeli sa dotkol témy potreby dialógu a redefinície hodnotového systému", píše sa v texte, ktorý o viedenskej slávnosti pojednával. (The celebration of the 50th anniversary of the B'nai B'rith Zwi Perez Chajez Lodge in Vienna, Sunday, 26 December 2010, http://www.bnaibritheurope.org)

Schwarzenberg ale nie je jediným politikom z okruhu bývalého prezidenta Václava Havla, kto udržiava styky s BB. Napríklad bývalý minister pre ľudské práva Michael Kocáb sa v decembri 2009 zúčastnil v Jeruzaleme "globálneho fóra proti antisemitizmu" spolu s ďalšími piatimi stovkami - členmi parlamentov, expertmi, vládnymi úradníkmi a ministrami zo všetkých kútov sveta. Konferencia, organizovaná BB, sa zaoberala témami ako "Stretávanie sa so starými a novými formami antisemitizmu", "Trendy v delegitimizácií Izraela na medzinárodnej scéne", "Antisemitizmus v arabskom a moslimskom svete" a "Historický revizionizmus, popieranie holokaustu a 'nový' antisemitismus".

Utužovanie vzťahov s BB pritom prebieha stále. Vysokí predstavitelia BB sú napríklad častými hosťami Havlovho Fóra 2000. Naposledy (september 2011) bol jedným z pozvaných dánsky vrchný rabín Bent Melchior, ktorý bol zároveň prezidentom BBE. Inokedy zase na Fore 2000 vystúpil bývalý predseda BBE (a v súčasnosti čestný viceprezident Ernst Ludwig Ehrlich), ktorý sa veľmi angažoval pri obnovení pražskej lóže BBR (je tiež členom Výboru kresťanov a Židov v rámci Ústredného výboru nemeckých katolíkov).

Jedným z mála politikov, ktorí sa otvorene hlásia k svojmu členstvu v BB, je bývalý senátor a poslanec európskeho parlamentu a tiež bývalý riaditeľ TV Nova Vladimír Železný. Železný bol zakladajúcim členom obnovenej BBR v Prahe a "dotiahol" aj do orgánov európskej BB, keď bol zvolený za člena B'nai B'rith Europe Foreign Affairs Network (BBE FAN).

Pochopiteľný je aj blízky vzťah bývalého premiéra Jana Fischera k BB. Napríklad pri jeho ceste do USA v apríli 2010 sa Fischer stretol "s vedúcimi predstaviteľmi organizácií American Jewish Committee, medzinárodného oddelenia B'nai B'rith International a Claims Conference, ktorá sa venuje kompenzáciám a reštitučným nárokom Židov a spravuje prostriedky na sociálnu starostlivosť o preživších holokaustu", čítame v tlačovej správe z tejto zahraničnej cesty.

B'NAI B'RITH a slovenská politika

Na Slovensku je BB - aspoň podľa rešerší tlače - omnoho viac aktívnym rádom než v Českej republike. Možno je to ale preto, že Slovensko nie je tak proizraelskou krajínou ako je Česká republika.

Letmou rešeršou tlače napríklad zistíme, že predseda tamojšej pobočky BB neúnavne protestuje pri každej udalosti, ktorá aspoň trochu zaváňa antisemitizmom.

Napríklad 10. 4. 1997 slovenská židovská komunita vyzvala slovenských politikov a vládnych činiteľov, aby sa dištancovali od prejavov fašizmu. Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku a BB vo vyhlásení upozornili na "rozširovanie antisemitskej a extrémnej nacionalistickej literatúry", a to aj za peniaze daňových poplatníkov úradnou cestou do základných škôl, na "profašistické aktivity štátom podporovanej Matice slovenskej", tvorbu "rasizmom podfarbených zákonov" , "protižidovský vandalizmus" a "na neochotu slovenskej justície uplatňovať zákon voči zisteným páchateľom antisemitských trestných činov". (Autor neuvedený. ​​Židia v SR sa sťažujú. Vyzvali slovenskú vládu k ráznym činom, Svoboda, 11.4.1997).

16. 9. 1997 išli dokonca Slováci na koberček. Slovenský premiér Vladimír Mečiar prijal na jeho žiadosť prezidenta BB Tommy Baera. Ten s ním rokoval "o rastúcich prejavoch antisemitizmu na Slovensku". Konkrétne išlo o antisemitské články v provládnom denníku Slovenská republika, o školskú príručku emigračného historika Milana Ďuricu a skresľujúce údaje o vojnovom Tisovom režime a o niekdajšom prepadnutí bratislavského rabína a ďalšie incidenty. Mečiar sa Židom ponížene ospravedlnil: "Za všetko, čo by mohlo znepokojovať židovskú obec, sa pán premiér ospravedlnil", povedala hovorkyňa premiéra Magda Pospíšilová. (ČTK. Šéf židovskej organizácie rokoval s premiérom, Hospodárske noviny 17.9.1997).

Denník Slovenská republika pritom patrila Mečiarovmu HZDS. Ten sa tiež ozval ústami svojho bývalého šéfredaktora, poslanca HZDS Jána Smolca, ktorý v jednom z úvodníkov napísal: "Baer navštívil Slovensko pred dvoma dňami. Prišiel, aby nám pripomenul incidenty proti židom (niekdajšie prepadnutie bratislavského rabína), vážne nás pokarhal za školskú príručku Milana Ďuricu. Zvlášť však hosťa znepokojujú rastúce prejavy antisemitizmu a konkrétne vraj ide o antisemitské články v Slovenskej republike“, pripomína. „Svetoobčana a súdruhovia marxisticko-leninského razenia možno týmto výrokom zatlieskali. Slováci však smutne pokrútili hlavami. Opäť sa našiel človek, ktorý na Slovensku hľadá pupok fašizmu“, píše denník. Autor poznamenáva, že tri roky viedol denník, v ktorom "razantne bojovali za národnú samostatnosť, úprimne milovali svoj národ, ale nie za cenu nenávisti k iným národom". (Autor neuvedený. ​​Pupok fašizmu, in: Bratislavský deň, 20.9.1997).

Nebolo to po prvý raz, čo si predstavitelia BB na Slovensku sťažovali na údajný antisemitizmus. Keď napríklad v roku 1996 navštívil Bratislavu Lyndon LaRouche, americký ekonóm, neúspešný kandidát na post prezidenta USA za Demokratickú stranu, nebral si vo svojej prednáške servítku na ústa: Európsku úniu označil za spolok parazitov, napadol Veľkú Britániu, Medzinárodný menový fond, Svetovú banku a Svetovú obchodnú organizáciu. A B'nai B'rith označil za "fašizoidný konzervatívny gang". Proti tomu sa okamžite ozval prezident bratislavskej pobočky B'nai B'rith Juraj Stern. (Autor neuvedený. ​​Lidové noviny, 30. 8. 1996, s. 2).

Podobne urazene reagoval na údajné antisemitské výroky hovorcu slovenského premiéra Jozefa Krošláka v rozhlasovom rozhovore. Ten v interview položil reportérovi protiotázku, či je "katolík alebo žid". Po kladnej odpovede na prvú časť sa spýtal, "prečo sa nesprávate kresťansky, prečo ľudí nemilujete, ale podvádzate?" Prezident bratislavskej odbočky BB a rektor Ekonomickej univerzity Juraj Stern opäť rozhorčene protestoval: "Nemôžem inak ako aspoň jednu z otázok vnímať ako antisemitskú", vyhlásil Stern a požadoval verejné ospravedlnenie. (Autor neuvedený. ​​Mečiar si zaslúži, koho si vybral, Slovo, 9. 4. 1998).

Ako sa zdá, politik, ktorý nechce mať problémy, sa naopak snaží s rádom vychádzať dobre. Tak si napríklad slovenskí novinári doberali kandidáta KDH Jána Čarnogurského, prečo sa ako zástanca zásadovosti katolicizmu nevyjadril ku skutočnosti, že sa zúčastnil otvorenia pobočky B'nai B'rith, aj keď dobre vie, aký názor má katolícka cirkev na spoluprácu s organizáciami podobného typu (KDH ide len o reklamu, Právo, 9. 10. 1996, s. 6)

Ale aby sme sa nezaoberali len dávnou minulosťou - aj poverená premiérka Iveta Radičová navštívila lóžu BB. "Profesorka Iveta Radičová, sociologička, ministerka práce a sociálnych vecí v predchádzajúcej slovenskej vláde a kandidátka na prezidenta SR, navštívila našu lóžu 25. mája (2008)", písalo sa na webových stránkach BB (http://www.bnaibritheurope.org/ bbe/content/view/640/lang, en /)

B'nai B'rith na Slovensku

Roku 1994 bola obnovená košická lóža "Concordia", ktorá tak nadviazala na predvojnovú činnosť lóže rovnakého mena, ktorá bola súčasťou dištriktu č. 10 - Československo (založená 6. 12. 1931).

Inaugurácia prebehla 15. januára 1994 v hoteli Fórum za účasti prezidenta Benta Melchiora, hlavného rabína Kodane. Slávnosti sa zúčastnil aj vtedajší primátor Košíc RNDr. Rudolf Bauer.

O oživenie lóže sa zaslúžil Samuel Kane (Kanengieser) z USA, pôvodom zo Spišského Podhradia. Ten navštívil v roku 1992 Košice a prejavil želanie obnoviť aktivity košickej lóže. Prvým prezidentom bol zvolený Dr. Oskar Rosenberg. (Slovakia - The Concordia Lodge in Kosice, 25. June 2007)

Členovia košickej lóže svoje aktivity popisujú nasledovne: "Toho času máme na programe mesačné stretnutie s prednáškami o judaizme, histórii košického židovstva a iné témy vedeckého a spoločenského charakteru. Ako hosťov máme hercov, generálnych konzulov, veľvyslancov a významné osobnosti spoločnosti z Košíc a celého Slovenska. Otvorenými schôdzami dáme možnosť účasti aj všetkým členom ŽNO Košice. Na Pesach sa pri sederovom stole stretneme s rodinami našich členov. Prvé letné dni organizujeme barbecue pre členov a naše rodiny, v prírode, neďaleko Košíc. Každoročne v septembri trávime weekend vo V. Tatrách v spoločnosti rodinných príslušníkov. Tam športujeme a utužujeme naše spoločenstvo. Rada sa schádza raz za mesiac a rieši organizačné veci a chystá program pre členov. Aj naše kontakty s bratskými lóžami sú časté a veľmi dobré. Stretávame sa osobne s bratmi a sestrami z Budapešti, Bratislavy, Prahy, Zürichu, Paríža, Londýna, Bazileji, Frankfurtu n / M. Spolu organizujeme krátke niekoľkodňové programy“. (Tomáš Tessera, prezident Lóže B'nai B'rith Concordia http://www.kehilakosice.sk/brit1.html)

Poslednou dobou iniciovala slovenská lóža Tolerancia (Bratislava) pravidelné stretávanie štyroch stredoeurópskych lóží - okrem bratislavskej aj spomínanú košickú (Concordia), pražskú (Renaissance) a budapeštianskú. Jedno z nich sa konalo od 24. do 26. októbra 2008 v Bratislave (Alner, Juraj. Special Meeting of the 4 Lodges in Central Europe, 09 December 2008). Program bol opäť prevažne pracovno-kultúrny. Bolo tiež dohodnuté, že podobné stretnutia sa budú konať každý rok - v roku 2009 v Košiciach, o rok neskôr v Budapešti a tento rok v Prahe.

Košická lóža je veľmi aktívna alebo skôr aktivistická - vydáva napríklad vyhlásenia, v ktorých odsudzuje údajný extrémizmus (keď napríklad odsúdila demonštráciu pravicovej politickej formácie Slovenská Pospolitosť v Košiciach dňa 18. novembra 2009 k dvadsiatemu výročiu Nežnej revolúcie) (B'nai B'rith Concordia Lodge condemns extrémist rally in Slovakia, 25 October 2009)

Lóže udržuje politické kontakty na najvyššej úrovni. Teššer píše, že sa konali dve stretnutia s ministrom zahraničných vecí ohľadom konferencie "Durban II, návšteva ministra spravodlivosti po antisemitských komentároch v parlamente a lóža tiež poslala otvorený list prezidentovi, premiérovi a predsedovi snemovne v tejto záležitosti.

Súčasným prezidentom je Juraj Alner, viceprezidentom Pavel Traubner, mentorom Peter Werner, aktivity ADL má na starosti Grigorij Mesežnikov, financie Ľubica Adamcová a sekretárom je Ivan Pasternak. Lóža má asi 60 členov.Literatúra:

Grohova, Johanna; Pirník Jiří: Dom a jeho majiteľ sa aj po rokoch míňajú, Mladá fronta DNES, 21. 7. 2000, str 1

Petráček, Zbyněk; Pekný, Tomáš: Rizikové vzťahy. Rešpekt, 11. 2. 1991

Spritzer, Dinah. Key European leader offers his take on Gaza, jta.org, 12. januára 2009

Stwora, Vladimír: Karel Schwarzenberg a B'nai B'rith, zvedavec.org, 29. 5. 2010

The celebration of the 50th anniversary of the B'nai B'rith Zwi Perez Chajez Lodge in Vienna, Sunday, 26 December 2010, http://www.bnaibritheurope.org

autor neuvedený. Židia v SR sa sťažujú. Vyzvali slovenskú vládu k ráznym činom, Svoboda, 11.4.1997

ČTK. Šéf židovské organizácie konal s premiérom, Hospodárske noviny 17.9.1997

autor neuvedený. Pupok fašizmu, in: Bratislavský deň, 20.9.1997

autor neuvedený. Lidové noviny, 30. 8. 1996, str 2

autor neuvedený. Mečiar si zaslúži, koho si vybral, Slovo, 9. 4. 1998

KDH ide len o reklamu, Právo, 9. 10. 1996, str 6

tk. B'naj B'rith opäť v Prahe, http://www.holocaust.cz/cz/resources/ro ... 99/01/bnaj

Palček, Pavel: Chystá sa projekt Židovská Morava, Lidové noviny, 19. 9. 2000

Svobodová, Ilona. Medzinárodný deň židovskej kultúry tento rok oslávi aj v Tepliciach, Denník Smer, 30. 8. 2001

Korčeky, Miroslav. Celebrity v ofenzíve. Známi ľudia sa chcú brániť ohováraniam inzerciou a billboardy, Týždeň, 13. 2. 2006

B'nai B'rith Concordia Lodge condemns extrémistov rally in Slovakia, 25 October 2009

Schneider, Ján. Viceprezident z Maislovky. Euro, 11. 5. 2009

Tomáš Teššer, prezident Lóža B'nai B'rith Concordia http://www.kehilakosice.sk/brit1.html

Sýs, Karel. Praha slobodomurárska, BVD, Praha, 2011

Vladimír Škutina. Český šľachtic František Schwarzenberg, Rozhovory, Praha 1990

Kolektív autorov. B'nai B'rith Renaissance Prague, Faun, Praha, 2001