Zoznam podnikov rozkradnutych a znicenych v SR

Čo nie je Vaše, to sa dobre kradne...a s radosťou... Alebo ako sa predáva a rozkradá Slovenský štát. Robbery of Slovakia...
slovanovslav
Príspevky: 3388
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Zoznam podnikov rozkradnutych a znicenych v SR

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 07 Máj 2016 06:32

Zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo zmodernizované
počas komunistického zázraku v rokoch 1948-1989 (aktualizácia
01.09.2015). Po prevrate v roku 1989, bola väčšina alebo všetky
priemyselné podniky komunistického zázraku zničené, rozkradnuté alebo
predané, väčšinou do zahraničia.

TATRASKLO – Trast sklárskych podnikov v Trnave.– Spojené sklárne v Lednických Rovniach

– Stredoslovenské sklárne v Poltári

– Slovenské závody technického skla v Bratislave

– Skloplast v Trnave

– Skloobal v Nemšovej

– Jablonex Medzilaborce

SLOVAKOTEXT – Trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.

– Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku

– Závody MDŽ v Bratislave

– Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši

– Tatraľan v Kežmarku

– Ľanárske a konopné závody v Holíči

– Lykové textilné závody v Revúcej

– Slovena v Žiline

– Merina v Trenčíne

– Poľana v Lučenci

– Tatrasvit vo Svite

– Závod Spišská Nová Ves

– Slovenska v Banskej Bystrici

– Pleta v Banskej Štiavnici

– Trikota Vrbové

– Závod v Levoči

– Odevné závody v Trenčíne

– Závod v Topoľčanoch

– Závod v Hlohovci

– Makyta v Púchove

– Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove

– Odevné závody kapitána J. Nálepku v Michalovciach

– Zornica v Bánovciach nad Bebravou

– Slovenka, závod Vranov nad Topľou

– Zekon Michalovce

– Textilná farbiareň Spišská Nová Ves

SLOVCEPA – Trast podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.

– Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove

– Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku

– Bukóza vo Vranove nad Topľou

– Grafobal v Skalici

– Harmanecké papierne v Harmanci

– Chemicelulóza v Žiline

– Turčianske celulózky a papierne v Martine

– Slavošovské papierne v Slavošovciach

– Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke

– Drevokup v Ružomberku

– Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave

– Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave

– Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku

SLOVCHÉMIA – Trast podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov.

– Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v Roku 1978 mal 8173 pracovníkov.

– Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave

– Matador v Bratislave

– Benzinol v Bratislave

– Chemika v Bratislave

– Petrochémia v Dubovej

– Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch

– Chemolak Smolenice

– Považské chemické závody v Žiline

– Slovenské lučobné závody v Hnúšti

– Duslo Šala

– Chemko strážske

– Fosfa Poštorná

– Chemlon v Humennom

– Chemosvit vo Svite

– Slovenský hodváb v Senici

– Gumárne 1. mája v Púchove

– Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach

– Plastika v Nitre

– Rafinéria Vojany

– Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny Bratislava

– Výskumný ústav organických syntéz Bratislava

– Výskumný ústav pre petrochémiu Prievidza

– Výskumný ústav chemických vláken Svit

– Výskumný ústav SAPL Nitra

– Výskumný ústav informatiky Bratislava

– Chempol Bratislava

– Bavlnárske závody Vysoká pri Morave

Československá námorná flotila (ČNP),

Vo vlastníctve Československej námornej plavby bolo počas komunistického zázraku 36 námorných lodí:

01.) Republika I.

02.) Julius Fučík

03.) Lidice

04.) Dukla

05.) Mír I.

06.) Ostrava

07.) Orava I.

08.) Kladno

09.) Orlík I.

10.) Pionír

11.) Jiskra

12.) Košice I.

13.) Republika II.

14.) Brno

15.) Vítkovice I.

16.) Blaník

17.) Sitno

18.) Radhošť

19.) Kriváň

20.) Praha

21.) Mír II.

22.) Bratislava

23.) Třinec

24.) Orlík II.

25.) Slapy

26.) Lipno

27.) Orava II.

28.) Karlove Vary

29.) Vltava; Rok výstavby: 1988

30.) Otava; Rok výstavby: 1988

31.) Dunaj; Rok výstavby: 1989

32.) Berounka; Rok výstavby: 1989

33.) Labe; Rok výstavby: 1989

34.) Vítkovice II.; Rok výstavby: 1989

35.) Sázava; Rok výstavby: 1989

36.) Košice II.; Rok výstavby: 1989

Po skončení komunistického zázraku v roku 1989, bola v roku 1992 ČNP
sprivatizovaná. V roku 1995 sa Harvardské fondy (Viktor Kožený) stali
jej majoritným vlastníkom a celá flotila bola postupne rozpredaná.

VSŽ Košice.

Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý
valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec
začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976
pracovalo v podniku 23302 robotníkov.

Závody ťažkého strojárstva (ZŤS) Martin, generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov.

– ZŤS Martin n.p.

– ZŤS Detva n.p.

– ZŤS v Dubnici nad Váhom

– ZŤS v Košiciach n.p.

– ZŤS Bratislava

– ZŤS v Komárne

– ZŤS Lučenec

– Turčianske strojárne Martin závod Malacky

– Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva

– Martimex v Martine

– ZŤS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici

– ZŤS obchodný podnik v Banskej Bystrici

– ZŤS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave

– ZŤS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne

– ZŤS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici

– ZŤS Výskumný a vývojový ústav v Martine

– ZŤS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene

– ZŤS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach

– ZŤS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici

– Vihorlat Snina

– Transporta Michalovce

– MEŽ Michalovce

– Výskumný ústav jemnej mechaniky Nové Mesto nad Váhom

– ZŤS IDOP Martin, inžiniersko -dodávateľský a projekčný podnik

Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.

Výroba obuvi:

v roku 1950=11,1 milión párov obuvi

v roku 1960=20,7 milión párov

v roku 1970=28,3 milión párov

V roku 1980=32,8 milión párov.

Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom.

– v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.

Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave.

Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.

– Bučina Zvolen

– Drevina Turany

– Drevoindustria Žilina

– Smrečina banská Bystrica

– Preglejka Žarnovica

– Piloimpregna Košice

– Mier Topoľčany

– Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava

– Tatra nábytok Pravenec

– Nový domov v Spišskej Novej Vsi

– Nový domov Závod Liptovský Mikuláš

– Drevoobrábací podnik Úlič, okr. Snina

– Lykotex Michalovce

Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave

v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.

– Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch

– Koncern Elektrárne Nováky

– Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne

– Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

– Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline

– Koncern Východoslovenské energetické závody Košice

– Elektrovod v Bratislave

Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.

Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne.

Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v:

– v Hačave

– v Jelšave

– v Lovinobani

– v Košiciach

– v Lubeníku

– v Banskej Belej

– v Kalinove

– v Kunovej Teplici

– Kalinovská šamotová továreň

Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.

V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol
2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000
Kčs.

Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.

počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.

– Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave

LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.

– Slovlik v Trenčíne

– Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši

– Frukona v Prešove

– Slovenské škrobárne v Trnave

– Mraziarne v Bratislave

– Škrobárne Spišská Nová Ves

Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe.

– závod Liečebných rastlín v Malackách

– Biotika Slovenská Ľubča

– Imuna Šaríšske Michaľany

– Medika Bratislava

Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.

– Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica

– Východoslovenské cementárne a vápenky Košice

– Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava

– Azbestocementové závody Nitra

– Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne

– Cementáreň Lietavská Lúčka

– Ladecká cementáreň Ladce

– Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie

– Cementáreň Bystré v Bystrom

– Stupavská cementáreň Stupava

– Cementáreň Turňa nad Bodvou

Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne

– CALEX Zlaté Moravce

– Elektrosvit Nové Zámky

– Kovosmalt Fiľakovo

– Slovenská armatúrka Myjava

– Srojsmalt Medzev

– Strojsmalt Pohorelá

– Tatramat Poprad

– Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany

– Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany

Strojstav – n.p. v Bratislave.

– závod v Bernolákove

– závod v Novom Meste nad Váhom

– závod v Záhorskej Vsi

– závod v Sečovciach

– závod v Šahách

– závod v Prešove

– závod v Senci

– stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi.

Chirana koncern Stará Turá:

– Výrobný podnik Chirana Stará Turá

– Výrobný podnik Chirana Humenné

– Výrobný podnik Piešťany

– Obchodne technické služby Piešťany s pobočkami v Zvolene a Košiciach

– Chirana Export- Import Piešťany

V Českej Republike:

– Výrobné podniky Chirana Brno ( patrí Nemcom http://www.bmt.cz/profil-firmy..., Chirana Nové Město n/Moravě / http://www.medin.cz/

– Chirana Praha / http://www.chirana.com/

– Chirana Obchodne technické služby Praha

– Výskumný ústav zdravotníckej techniky Brno http://rejstrik.penize.cz/0015...

Poľnohospodárstvo.

– Šľachtiteľské a semenárske stanice:

– Klčovo

– Levočské ľúky

– Michalovce

– Trnava

– Veľká Lomnica

– Vígľaš

– Semenoles, Liptovský Hrádok

Podniky slaboprúdovej a výpočtovej techniky

– Závody Výpočtovej Techniky, Banská Bystrica

– Závody Výpočtovej Techniky, Námestovo

– Výskumný Ústav Výpočtovej Techniky, Žilina

– DATASYSTÉM Bratislava a pobočky po Slovensku

– Konštrukta Trenčín

– Tesla Orava

– Tesla Bratislava

– Tesla Liptovský Hrádok

– ďalšie Tesly na Slovensku

Závody priemyselnej automatizácie, Prešov

– VUKOV Prešov

– TOS Trenčín

– TOS Galanta

– VSS Košice

Nafta Gbely

– Závod ťažby plynu a podzemných zásobníkov Malacky

Generálneho riaditeľstva Kozmetika Bratislava

– závody v Rači, Leviciach a Hlohovci.

– závod v Bratislava – Krasňany

Ďalšie podniky (ešte nezaradené):

– Kablo Malacky

– Kablo-Gumon Bratislava

– Výrobné družstvo Ľudib Bratislava

– Elitex Šurany

– Betonáreň Komjatice

– Pálenica Dolný Ohaj,

– Hydrostav,

– konzervarne OBAL NMnV,

– mliekarne MILEX,

– KONSTRUKTA TN vývojové stredisko

– výrobky DANA, ZUZANA, GRAD, MORAK

– STROJSTAV,

– VZDUCHOTECHNIKA,

– Priemstav výrobné haly

– PREFA prefabrikáty

– ZTS

– ZVS

– Pozemne stavby

– TAZ

– BAZ

– VUMA výskumný ústav mechanizácie automatizácie

– NMnV špeciálna výroba uzáverov a mechanizmov do zbrojárskeho priemyslu

– obuvné závody Zlaté Moravce,

– podnik KOVOPLAST Zlaté Moravce,

– Ponitrianske tehelne Zlaté Moravce,

– Autobrzdy Vráble

– TESLA Vráble (výroba zosilňovačov)

Návrat na "Rozkradanie Slovenska"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 0 neregistrovaných